คปอ คืออะไร มีหน้าที่อย่างไร และการอบรม คปอ ออนไลน์

คปอ. ย่อมาจาก คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยกฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้มีการกำหนดให้สถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปต้องมี คปอ. วันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับ คปอ. รวมถึงการอบรม คปอ ออนไลน์ ถ้าอยากรู้แล้ว ก็ตามไปดูกันเลย

กฎกระทรวงบริหารการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้แบ่งจำนวน คปอ. ตามจำนวนลูกจ้าง ดังนี้

  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 5 คน
  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 100-499 คน ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 7 คน
  • สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป ให้มี คปอ. ไม่น้อยกว่า 11 คน

การได้มาซึ่ง คปอ. นั้น ขั้นตอนในการสรรหา คือ จัดให้มีการเลือกตั้งในสถานประกอบการ เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้มีตัวแทนลูกจ้างเข้าไปอยู่ในคณะการขับเคลื่อนด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อเป็นกระบอกเสียงของพนักงานทุกคน หลังจากที่ได้เลือกตั้ง และได้ตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้ว ฝ่ายบุคคลหรือ HR จะต้องส่งกลุ่มคนเหล่านี้ไปเข้ารับการอบตามหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ก่อนที่เราจะไปดูกันว่าการอบรม คปอ ออนไลน์ ต้องทำอย่างไร อบรมได้ที่ไหน เรามาทำความเข้าใจกับหน้าที่การทำงานของ คปอ. กันก่อนดีกว่า

หน้าที่การทำงานของ คปอ. โดยหลักๆ มีดังนี้

  • สำรวจการปฏิบัติงาน เพื่อให้มีความปลอดภัย และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในสถานประกอบการ อย่างน้อยเดือนละครั้ง
  • พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อหาแนวทางป้องกัน ลดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเดือดร้อนรำคาญใจอันเนื่องมาจากการทำงาน เพื่อนำเสนอต่อนายจ้าง
  • นำเสนอแนวทางการปรับปรุงหรือมาตรการให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน
  • ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบการ
  • วางระบบการทำงานที่ปลอดภัย เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตาม
  • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย

ปัจจุบันสถาบันหลายสถาบัน ได้มีการจัดอบรม คปอ ออนไลน์ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ที่ต้องการเข้ารับการอบรม สำหรับหลักสูตร คปอ. มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา ได้แก่ การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และ บทบาทหน้าที่ของ คปอ.

สำหรับคนที่สนใจต้องการเข้ารับการ อบรม คปอ ออนไลน์ สามารถติดตามข่าวสาร สาระดีๆ และการอบรมจากสถาบันต่างๆ ได้ที่ เว็บไซต์ Jorpor.com สังคมดีๆ ด้านความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ ที่คุณไม่ควรพลาด เว็บบอร์ดข่าวสารดีๆ ร่วมพูดคุย หรือแชร์ไฟล์ แบ่งปันข้อมูลด้านความปลอดภัย หากคุณมีข้อสงสัย ก็สามารถตั้งกระทู้สอบถามได้เลย ผู้รู้ทั้งหลายจะเข้ามาแนะนำ ให้คำปรึกษา นอกจากนั้นยังมีห้องประกาศหางานและประกาศรับสมัครงาน สำหรับ จป. ด้วยนะ

อยากเข้าร่วมการอบรม คปอ ออนไลน์ หรือ จป. ออนไลน์ ติดตามข่าวสารให้ดีๆ มีทั้งการจัดอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย หรือส่วนลดต่างๆ มากมายที่น่าสนใจ Jorpor.com สมัครสมาชิกฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในสังคมออนไลน์ด้านความปลอดภัย เว็บไซต์ดีๆ ที่เราอยากแนะนำ เพราะคิดว่าจะมีประโยชน์อย่างมากสำหรับคุณ